26 август, 2020

Deloitte studija: Kompanije preusmerile marketinške budžete na društvene mreže i mobile oglašavanje tokom pandemije Covid-19

http://www.advertiser-serbia.com/deloitte-studija-kompanije-preusmerile-marketinske-budzete-na-drustvene-mreze-i-mobile-oglasavanje-tokom-covid-19-pandemije/Tokom pandemije COVID-19, kompanije su preusmerile gotovo polovinu marketinških budžeta (46%) prema društvenim medijima i mobile oglašavanju, pokazuje najnovija studija kompanije Deloitte >>>